Online backup

Gir du oss tilgang til dine servere får du oppfølging av sikkerhetskopieringen på en daglig basis. Alle data krypteres før de forlater bedriftens servere og lagres på to ulike steder. Du får krypteringsnøkkel og en lav fastpris.

Les mer
GDPR

Å forberede din bedrift på GDPR krever kartlegging, dokumentasjon og retningslinjer for ansatte. Vi holder bedriftsinterne kurs og har kompetente konsulenter som kan veilede deg og din bedrift.

Les mer
Sikkerhetsanalyse

Du er best sikret mot angrep når du aktivt leter etter sårbarheter i virksomhetens systemer. ECIT gjør en dyp analyse for å avdekke tekniske svakheter og foreslå tiltak.

Les mer
Sikkerhetstjenester

Øk IT-sikkerheten i din bedrift. Vi har et bredt spekter av IT-sikkerhetstjenester som kan bidra til å øke sikkerheten for din bedrift.

Les mer
Brannmur

Beskytt dine data. Sikre alle dine data mot kjente og ukjente farer med brannmur som tjeneste fra ECIT!

Les mer
Nettverk

Sentralt i enhver IT-løsning er nettverksstrukturen. For rask, effektiv og sikker datatrafikk må nettverksstrukturen fungere godt.

Les mer
Trådløst nettverk

Sentralstyrt trådløst nettverk fungerer på en litt annen måte enn de små trådløse ruterne og aksesspunktene.

Les mer